Bijzonder schoolgebouw Leusden

Project Daktechniek Emmen
Scroll

Projectdetails

Locatie
Niet bekend
Datum
2020
Opdracht gever
Jansman

Bijzonder schoolgebouw Leusden

Medio 2020 was de aanbesteding van de renovatie, uitbreiding en verduurzaming van het zeer bijzondere schoolgebouw `t Ronde aan de Uilenhoeve 39 in Leusden. Na de aanbesteding is samen met de opdrachtgever het gehele project nagelopen op technische en budgettaire optimalisatie.

Het Montessori onderwijs heeft als uitgangspunt dat het kind zelf actief is bij het leren. Elk kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. De leerkracht begeleidt het kind individueel en bekijkt of het tempo en de werkkeuze in overeenstemming zijn met de capaciteiten van het kind. Het aanleren van normen en waarden, samenwerken, creativiteit, sociale en emotionele ontwikkeling zijn op de Montessorischool erg belangrijk. Het kind moet zich op alle terreinen goed kunnen vormen. Ook is in het gebouw een deel in gebruik als kinderdagv­erblijf/ buitenschoolse opvang (Humankind). Met deze functie in het gebouw is een langdurig verblijf voor kinderen in één gebouw mogelijk gemaakt.

Het gehele gebouw werd verduurzaamd door middel van na-isoleren van spouw, vloeren en daken. De kozijnen werden voorzien van verbeterd glas met een hogere U-waarde. De uitbreiding van het schoolgebouw werd uitgevoerd met een maximale isolatie en kunststof kozijnen. De totale installaties (zoals bijvoorbeeld LED-verlichting) zijn ook verder verduurzaamd met op het dak de benodigde hoeveelheid aan zonnepanelen (circa 200 stuks) voor eigen opwekking. Het schoolgebouw is tevens ontkoppeld van het gas en uitgevoerd met 3 stuks warmtepompen. Voor de ventilatie is in samenspraak met de opdrachtgever een aangepaste ventilatie aangebracht passend binnen de wensen die voldoen aan de huidige wensen met betrekking tot COVID-19. Het gebouw kreeg na de ingrijpende renovatie een EPC van 0,09.

Eén van de uitdagingen was het ophogen van het middendak met behoud van de bestaande dakconstructie. Hiermee ging een wens in vervulling om in het gebouw de zichtlijnen te verbeteren. De volledige begane grondvloer werd voorzien van een nieuwe gietvloer. Op de verdieping werd vloerbedekking en PVC gelegd. De gevels zijn schoongemaakt samen met de dakpannen.
De uitbreiding werd voorzien van een verticale houten gevelbekleding. In de periode voor de zomervakantie is het buitenterrein opnieuw ingericht.

De start van de bouw was in september 2020. De oplevering is geweest in augustus 2021 waardoor de school in het nieuwe schooljaar na de zomer weer gebruik kon maken van het vernieuwde gebouw en terrein.

Jansman Bouw verzorgde alle bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden en coördineerde alle betrokken partijen.

Daarom Daktechniek Emmen
  1. De beste prijs-kwaliteit verhouding
  2. Meer dan 30 jaar ervaring
  3. Specialist in renovatie kleine daken

10 jaar garantie

Wij geven op alle door ons gemaakte werken standaard een garantie van 10 jaar. Omdat wij alleen met Kwaliteitsmaterialen werken en omdat wij gecertificeerd zijn in de verwerking van deze materialen, krijgt u na onze werkzaamheden een produktcertificaat thuis gestuurd.

Onze projecten